Overzicht en Grafiek legeringstoeslagen

Wilt u ook elke maand op de hoogte worden gebracht van de actuele legeringstoeslagen? Meld u dan hier aan

Februari 2018

Eurokoers  
31 januari $ 1,245
28 februari $ 1,220
31 januari £ 0,879
28 februari £ 0,885

Staalprijs

De wereldwijde staalprijzen zullen voorlopig blijven stijgen. Dat voorspelt ABN-AMRO in een rapport over de mondiale staalsector. ABN stelt dat prijsstijging bij de ferrometalen veroorzaakt worden door afname van de (over-)capaciteit in de Chinese staalindustrie en de aanhoudend sterke vraag naar staal. De mondiale staalprijs is sinds januari met bijna 8% gestegen. De prijs van ijzererts blijft de eerste helft van dit jaar nog hoog maar zal in de tweede helft naar verwachting dalen, verwachten de economen bij de bank. Ook is het mogelijk dat de staalproductie in China vanaf 15 maart, als de beperkingen voor de industrie vanwege de luchtvervuiling aflopen, fors zal toenemen. In december produceerde China dagelijks 2,16 miljoen ton staal; dat zou in maart wel weer op 2,5 miljoen uit kunnen komen. Wat dit met de prijs zal doen, is nog niet in te schatten.

Overige metalen

De basismetaalprijzen van aluminium, koper, nikkel en zink lieten begin februari een flinke daling zien door verliezen op de aandelenmarkten. Later deze maand trokken de prijzen weer aan en werd de opwaartse trend, die begin dit jaar werd ingezet, vervolgd. ABN denkt dat in 2018 de vraag naar basismetalen de productie zal gaan overstijgen, wat de prijzen verder zal opstuwen. De vraag nikkel zal naar verwachting het komende decennium jaarlijks met bijna 4% stijgen vanwege behoefte aan dit metaal bij de fabricage van batterijen en accu’s. Belangrijkste producenten van nikkel zijn Indonesië en China.

Trump’s handelsoorlog

De staalindustrie van de EU exporteerde de eerste elf maanden van 2017 drie miljoen ton staal naar de Verenigde Staten. Het ging daarbij vooral om hoogwaardige staalsoorten. Trump buigt zich momenteel over een advies van het Amerikaanse ministerie van handel om de staalimporten in te perken. Het advies geeft drie opties. De eerste is een algemene maatregel waarbij de importen uit alle landen aan banden worden gelegd en worden beperkt tot 63 procent van de hoeveelheid geïmporteerd staal in 2017. De tweede is een strafheffing van 24 procent over alle staalimporten, ongeacht het land van herkomst. De derde optie van Trump is een gecombineerde maatregel waarbij een bepaalde groep landen (Brazilië, Zuid-Korea, Rusland, Turkije, India, Vietnam, China, Thailand, Zuid-Afrika, Egypte, Maleisië en Costa Rica) een importtarief van 53 procent krijgen opgelegd en de importen van de overige landen worden beperkt tot 100 procent van het importvolume van 2017. Mocht Trump’s handelsbeperkende sancties ook Europa gelden, dan kunnen de VS rekenen op tegenmaatregelen door de Europese Unie, aldus Axel Eggert, algemeen directeur van Eurofer.

Staalhandel

De vraag naar staal in Europa blijft dit jaar en in 2019 toenemen nu het goed gaat met diverse industriële sectoren en de bouw. Tegelijk kunnen toenemende importen van goedkoop staal de Europese staalindustrie parten spelen. De staalconsumptie in Europa is in 2017 gegroeid met 4,2%. Dat is de hoogste groei sinds 2012. De import uit China is met 14% gedaald. De prijzen van Chinees staal zijn door de antidumpingmaatregelen meer vergelijkbaar geworden met die van Europees staal. De import terugloop vanuit China hebben de Europese landen voornamelijk opgevangen door import uit India en Turkije. Naast de lichte afname van de totale import van staal in Europa, hebben de EU28 landen meer staal geëxporteerd naar derdewereldlanden. Daardoor is het maandelijkse handelstekort in 2017 ten opzichte van 2016 afgenomen van 913 kiloton naar 870 kiloton.

Haven Antwerpen Indiase favoriet

The Hindu Business Line meldt dat de haven van Antwerpen zich ontwikkeld heeft tot de favoriete bestemming van de Indiase staalmakers. In 2017 heeft de haven 223.6 megaton (mt) conventionele vracht overgeslagen waarvan zo’n 8,2 mt staal. Antwerpen is daarmee, aldus de Indiase pers: ‘Europe's leading steel port’. Een belangrijk reden voor de voorkeur van de Indiërs voor Antwerpen is gelegen in de goede aansluitingen via spoor, weg, water en pijpleiding naar het Europese achterland. Ook de goede services zijn een belangrijk punt.

Containerhaven Rotterdam

In de Rotterdamse haven steeg de overslag van containers in 2017 met 12%. Tegenover deze sterke groei stonden dalingen van de overslag van droog en nat massagoed zoals kolen en olie. De totale goederenoverslag nam met 1,3 procent toe; in 2016 was nog sprake van een daling. De omzet groeide met 4,6% tot 712 miljoen euro. Toch viel de winst met een zesde terug naar 187 miljoen euro omdat er voor het eerst vennootschapsbelasting moest worden betaald, aldus het havenbedrijf. Voor 2018 voorziet het havenbedrijf opnieuw een groei van de overslag.

Scheepsbouw Rotterdam

Damen heeft in Rotterdam het grootste droogdok van Europa maar de grote cruiserederijen mijden het dok alsof het is besmet. Wat blijkt? Door een affaire van 2014, die cruisemaatschappij Royal Caribbean (RCCL) een forse boete opleverde, laten grote cruiseschepen Rotterdam links liggen. Zij gaan liever naar werven in Frankrijk of Duitsland voor reparaties. De boete werd aan RCCL gegeven omdat er 124 Filipijnse werknemers aan het schip werkten zonder een tewerkstellingsvergunning. Deze werknemers waren door RCCL zelf ingezet en reizen voor de cruisemaatschappij de wereld over om onderhoud aan de grootste schepen uit te voeren. Daarbij kan het gaan om tapijt vervangen, hutten moderniseren of onderhoud aan motoren. Volgens de brancheorganisaties NMT en Nederland Maritiem Land (NML) past Nederland de arbeidswetgeving te strikt toe. 'Veel strenger dan de landen om ons heen', zegt voorzitter Bas Ort. De affaire kost inmiddels tientallen miljoenen euro’s aan misgelopen omzet voor de scheepsbouwsector, aldus Ort.

Duitsland goede handelspartner

De totale handel in goederen tussen Nederland en Duitsland had in 2017 een waarde van 177,3 miljard euro, dat blijkt uit voorlopige resultaten van het Duitse statistiekbureau. De belangrijkste afnemer van Duitse goederen waren in 2017 de Verenigde Staten (111,5 miljard euro). Op de tweede en derde plaats stonden Frankrijk (105,2 miljard euro) en China (86,2 miljard euro). Nederland belandde met 86 miljard euro op de vierde plaats. De export naar het Verenigd Koninkrijk daalde van 85,9 miljard euro in 2016 naar 84,4 miljard euro. China exporteerde de meeste goederen naar Duitsland (100,5 miljard euro). Op de tweede plaats stond Nederland met 91,4 miljard euro nog voor de Verenigde Staten en Frankrijk, dat van zijn tweede plek in 2016 naar de vierde plaats verschoof. De import naar Nederland groeide met 9,8%; de export van Nederland naar Duitsland met 9,1%.

Twijfel over economische groei

Na jarenlange magere groei was 2017 het jaar waarin de wereldhandel zich oprichtte. Het grensoverschrijdende goederen- en dienstenvervoer nam vorig jaar met 4,5% toe, bijna twee keer zo veel als gemiddeld in de zes jaar daarvoor. Hier en daar werd al de hoop uitgesproken dat de gouden jaren van voor de kredietcrisis zouden terugkeren, maar inmiddels stellen analisten dat 2017 slechts een kortstondig en eenmalig hersteljaar is geweest voor de wereldhandel. “Het optimisme over het herstel is waarschijnlijk op drijfzand gebaseerd,” stelt Jörg Krämer van Commerzbank. “Er zijn te veel factoren die een wissel trekken op de internationale handel. Veruit het belangrijkste probleem is het door de Verenigde Staten verspreide protectionisme.”

Personeelstekorten

Een ander veelgenoemd punt van zorg zijn de groeiende personeelstekorten. Het CBS spreekt inmiddels van 'een relatief gespannen arbeidsmarkt'. Tegenover elke openstaande vacature staan slechts 1,8 werklozen. Dat is nog altijd meer dan de 1,3 van vóór de crisis, maar het aantal werklozen slinkt snel. Werkgevers in sectoren als de bouw, horeca, onderwijs en ICT kunnen nauwelijks geschikte mensen vinden. Over het voortbestaan van mkb-bedrijven in de kleinmetaal bestaan zelfs twijfels, door het grote tekort aan verspaners. Volgens directeur Erik Yperlaan van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM), is er sprake van een nijpend tekort aan deze categorie metaalbewerkers. Zes van de tien bedrijven in de sector heeft ten minste één vacature openstaan, terwijl de instroom achterblijft. Jaarlijks zijn er tussen de 400 en 450 verspaners nodig, terwijl er uit het onderwijs maar 290 leerlingen instromen. Inmiddels is meer dan de helft van de verspaners boven de 45 jaar waardoor de komende jaren een grote uitstroom wordt verwacht. Het aanbod in het onderwijs moet daarom zo snel mogelijk verbeteren.

Nikkel spotkoers per ton     
30 januari $ 13.650 € 10.989,45
27 februari $ 13.885 € 11.287.70
Nikkel 3-maandskoers per ton     
30 januari $ 13.700 € 11.029,71
27 februari $ 13.950 € 11.340,54
Chroomkoers per kg    
4e kwartaal 2017 $ 3,06 € 2,59
1e kwartaal 2018 $ 2,62 € 2,19
Aluminium spotkoers per ton    
30 januari $ 2.229,00 € 1.794,54
27 februari $ 2.172,50 € 1.766,12
Aluminium 3-maandskoers per ton    
30 januari $ 2.226,00 € 1.792,13
27 februari $ 2.147,00 € 1.745,39
Wilt u ook elke maand op de hoogte worden gebracht van de actuele legeringstoeslagen? Meld u dan hier aan