Overzicht en Grafiek legeringstoeslagen

Wilt u ook elke maand op de hoogte worden gebracht van de actuele legeringstoeslagen? Meld u dan hier aan

december 2017

Eurokoers  
29 november $ 1,185
3 januari $ 1,202
29 november £ 0,884
3 januari £ 0,740

Wereldwijde staalproductie

Het International Stainless Steel Forum (ISSF) berekende op 20 december dat de wereldwijde productie van staal in de eerste negen maanden van 2017, ten opzichte van dezelfde maanden een jaar eerder, is toegenomen met 7,4 % tot 36.1 miljoen kubieke ton. De World Steel Association geeft aan dat de staalproductie in de maand november wereldwijd met 3,7% is toegenomen. In China nam de productie toe met 2,2%; in Japan met 1%; in Rusland met 1,4%; in de Verenigde Staten met 8,5% en in Duitsland, de grootste staalfabrikant van Europa, met 4,5%.

Staalprijs

Ondanks de productietoename dit jaar is de staalprijs eveneens gestegen. De vraag naar staal groeide harder; in China bijvoorbeeld met 7,7%. De prijs van ijzererts is daarnaast omhooggegaan net als de prijzen van andere grondstoffen zoals koolstof, chroom en nikkel. Door de strengere milieueisen die de Chinese overheid heeft gesteld aan de staalfabrikanten, zijn vooral de slecht producerende ovens gesloten. Het betere kwaliteitsstaal dat geproduceerd wordt is vooral nodig voor de eigen binnenlandse vraag.

Toenemend hergebruik

De vraag naar gerecycled metaal is vooral in de bouw en constructiesector toegenomen. Maar ook de automotive, elektronica en scheepsindustrie gebruiken steeds vaker staal gemaakt van schroot. Uit onderzoek blijkt dat de wereldwijde handel in gerecycled staal in 2015 een waarde van $ 312.9 miljard had en dat deze naar verwachting in 2024 zal zijn gestegen tot $ 476,2 miljard.

Aluminiumprijs

De prijsontwikkeling van aluminium was over het laatste halfjaar op zijn zachtst gezegd hectisch. De belangrijkste koersschommelingen worden veroorzaakt door onrust in China. China produceert méér dan de helft van het aluminiumaanbod in de wereld. Het merendeel is bestemd voor de binnenlandse markt. De Chinese productiecapaciteit, duurzaamheid, export en investeringen hebben daarom een grote invloed op de wereldwijde prijzen van aluminium. Als de Chinese president Xi Jinping een capaciteitsinperking aankondigt dan leidt dit meteen tot een stijging van de aluminiumkoers. Momenteel is de binnenlandse vraag naar aluminium in China aan het afvlakken, waardoor de export naar Europa en de VS toeneemt. Naast de reeds ingevoerde importrestricties voor staal, wordt binnen de EU nu ook gesproken over antidumpingmaatregelen voor aluminium.

Wereldeconomie bedreigingen

Niet alleen de aluminiumprijzen worden grotendeels bepaald door ontwikkelingen in China. De Nederlandsche Bank (DNB) stelde in een rapport dat een financiële crisis in China grote gevolgen zou kunnen hebben voor de wereldeconomie. De Chinese schuldenberg nam eind 2017 in rap tempo toe. Dit leidde er uiteindelijk toe dat de Chinese aandelen in november de grootste daling in bijna anderhalf jaar meemaakten. Begin december maande het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de grootmacht daarom tot verbeterde financiële regelgeving en strenger financieel toezicht. Andere onzekerheden voor 2018 zijn de ontwikkelingen rondom de Brexit, de schulden van Italië, de minachting van Trump voor het internationaal recht en het morrelen aan de democratische waarden door Eurolanden Polen en Hongarije.

Economie Nederland

Voor het nieuwe jaar is het beeld van de Nederlandse economie opvallend gunstig. Alle sectoren, behalve de olie en gasindustrie, zitten in de lift. Vooral de bouwsector doet het bijzonder goed. Eindgebruikers investeren in machines en in arbeidskrachten. Als zich ergens een spanningsveld aandient, is het in de arbeidsmarkt. In een aantal sectoren is het nu al lastig om personeel te vinden. Een krappe arbeidsmarkt kan de groei in 2018 gaan afremmen.

Olieprijs en -voorraad

Wereldwijd heeft de olie-industrie het afgelopen jaar weer minder olievelden ontdekt dan in 2016. Deze trend is al sinds 2006 ingezet. Dat was het laatste jaar dat de oliereserves voor 100% aangevuld werden door het vinden van nieuwe olie en gasvelden. In 2012 leverden nieuwe velden nog 50% van de in dat jaar opgebruikte olie. In 2017 was dat slechts 6%. De Verenigde Staten hebben nog altijd een flinke ruwe olievoorraad. In Senegal, Mexico en Guyana is wel olie ontdekt. De exploitatie van nieuwe velden duurt echter geruime tijd. Als deze huidige trend doorzet dan zal de wereld in 2020 problemen kunnen gaan krijgen voor de levering van olie.

Aanleg windmolenpark

Naast het Zweedse Vattenfall (moederbedrijf van Nuon) heeft ook het Noorse Statoil zich ingeschreven voor de bouw van het windmolenpark Hollandse Kust Zuid. Dat heeft de Noorse oliegigant bevestigd aan persbureau Reuters. Het zou voor het eerst zijn dat een Nederlands windmolenpark op zee zonder subsidie wordt gebouwd. Minister Wiebes van Klimaat en Economische Zaken spreekt van een doorbraak in de energietransitie.

Verduurzaming scheepvaart

De Tweede Kamer heeft donderdag 21 december een amendement aangenomen om in 2018 € 6 miljoen te reserveren voor de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). Ook is de regering opgeroepen om de regeling over meerdere jaren van budget te voorzien. Uit het grote aantal ingediende aanvragen in 2017 blijkt dat de SDS-regeling goed wordt ontvangen door de maritieme maakindustrie. Het gaat om technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies aan boord van verschillende scheepstypen voor zee en binnenwateren. Technologie zoals KOTUG International BV bedacht. Het bedrijf kreeg in november de Maritime Innovation Award 2017 voor het Heat Recovery System. Het bedrijf heeft een manier ontwikkeld om de warmte van het koelwater uit de scheepsmotor te recyclen en op te slaan in een slimme warmteopslag.

Nikkel spotkoers per ton     
28 november $ 11.390 € 9.581,09
2 januari $ 12.690 € 10.518,03
Nikkel 3-maandskoers per ton     
28 november $ 11.465 € 9.644,18
2 januari $ 12.730 € 10.551,18
Chroomkoers per kg    
4e kwartaal 2017 $ 3,06 € 2,59
1e kwartaal 2018 $ 2,62 € 2,19
Aluminium spotkoers per ton    
28 november $ 2.099,00 € 1.765,65
2 januari $ 2.256,00 € 1.869,87
Aluminium 3-maandskoers per ton    
28 november $ 2.112,50 € 1.777,00
2 januari $ 2.268,00 € 1.879,82
Wilt u ook elke maand op de hoogte worden gebracht van de actuele legeringstoeslagen? Meld u dan hier aan